Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ)


Χρόνος διεξαγωγής:
26-29 Μαΐου 2022


Τόπος διεξαγωγής:
Makedonia Palace Hotel
Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2
Θεσσαλονίκη 546 40
Τηλ.: 2310-897197


Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:
Η χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στους συνεδριακούς χώρους. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.


Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:
Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τις ομιλίες παρακαλούμε πραγματοποιήστε την εγγραφή στο Συνέδριο και συνδεθείτε με το Username (Όνομα χρήστη) και Password (Κωδικός Πρόσβασης) που θα σας σταλεί στην πλατφόρμα www.livemed.gr.


Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 30 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).


Παραλαβή Πιστοποιητικού:
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.


Γραμματεία:
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.eemh2022.grwww.events.gr