Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.


Κόστος Εγγραφών        Έως τις 20/3/2022       Μετά τις 20/03/2022         Διαδικτυακή Παρουσία  
Ειδικευμένοι    200€    200€    50€  
Ειδικευόμενοι    150€    170€    50€  
Άλλες ειδικότητες     50€    80€    50€  
Νοσηλευτές     20€    20€    20€  
Φοιτητές     Δωρεάν    Δωρεάν    Δωρεάν  

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το δικαίωμα διαδικτυακής συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Διαδικτυακή παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε πατήστε εδώ